Thẻ: Kông

Giá căn hộ ở Hồng Kông bao nhiêu mà đắt gấp 12 lần Hà Nội?

Giá căn hộ ở Hồng Kông trung bình là 25.802 USD/m2 (tương đương 645 triệu đồng/m2), cao hàng đầu châu…

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.