Thẻ: ôm

hàng loạt doanh nghiệp “ôm nợ” nghìn tỷ

Trong năm 2024, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục là một trong những rủi ro…

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.