Thẻ: rót

Ngân hàng “chê” bất động sản, quỹ đầu tư lại đổ xô vào rót vốn

Một số quỹ đầu tư lớn nhất thế giới đang đặt cược vào triển vọng của bất động sản trong…

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.