Thẻ: vụ

Nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản BẤT NGỜ TRÌ HOÃN thương vụ mua lại hãng thép biểu tượng 123 năm tuổi của Mỹ

Nippon Steel sẽ hoãn các thỏa thuận để hoàn tất việc mua lại US Steel với giá hơn 14 tỷ…

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.