Thẻ: kênh

Kế hoạch giải tỏa 6.000 nhà dân TPHCM, cải tạo kênh đen đô thị

Nhằm hiện thực hóa “giấc mơ” hồi sinh hệ thống kênh rạch, cải thiện môi trường sống của người dân…

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.