Thẻ: Tổ

Những yếu tố quyết định ngoài “giá bán”

Tiêu chí mua nhà không còn đơn thuần là vấn đề giá cả, nhất là khi nhiều người trẻ ngày…

Yếu tố “giáo dục” trở thành tiêu chí mua nhà hàng đầu

Với người mua nhà ở thực, tiêu chí mua nhà về giáo dục đang dần chuyển từ “mong muốn” thành…

Tổ ấm tiện nghi cạnh sông Sài Gòn

Căn hộ The Rivana là dự án đầu tay của chủ đầu tư Đạt Phước được quy hoạch trên quỹ…

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.